WPM Test 1: Bell Hooks

WPM Test 2: Howard Zinn

WPM Test 3: Junot Diaz

WPM Test 4: Kofi Annan

WPM Test 5: Martin Luther King Jr

WPM Test 6: Alice Walker

WPM Test 7: Chris Rock

WPM Test 8: Roxane Gay

WPM Test 9: Malcom Gladwell

WPM Test 10: Sonia Sotomayor